Bestuursmededelingen

PROCEDURE OPZEGGING LIDMAATSCHAP BOTENCLUBBERGEN

In de statuten staat op genomen dat het lidmaatschap loopt tot 31 december van enig jaar en stilzwijgend met een volgend jaar wordt verlengd, tenzij voor 1 december voorafgaand aan dat volgend jaar schriftelijk of via de mail wordt opgezegd.

Bij opzegging ontvangen na 1 december blijft dus de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

Bij opzegging ontvangen voor 1 december blijft de volledige contributie verschuldigd voor het lopende jaar.

Opzegging kan dus uitsluitend schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris van de BotenClubBergen

Binnen een maand ontvangt men bericht dat het lidmaatschap is beëindigd.

Na het verstrijken van het lopende jaar zal men van de ledenlijst verwijderd worden

Opzegging kan dus niet plaatsvinden bij de walschipper of een bestuurslid.

Het Bestuur.