Walschipper

WERKZAAMHEDEN WALSCHIPPER

 • Openen club
 • Vlaggen ophangen (club + nl)
 • Controleren of alles nog afgesloten is
 • Waterleiding openzetten (aansluiting koelcel)
 • Toilet schoonmaken
 • Kantine schoonmaken
 • Koelkasten vullen
 • Voorraad container aangevuld houden
 • Catamaran stelling en visboten nazien, bij eventuele calamiteiten eigenaar waarschuwen
 • Zondag- of woensdagavond bij een volle container !, container aan de weg zetten
 • Maandag of donderdag container ophalen (in dien van toepassing)
 • Bestellingen doen bij Scholten en bij de bakker
 • Leeggoed Scholten sorteren en in kleine container wegzetten
 • Bij levering Scholten leeggoed retourneren !!!
 • Afleverbonnen Scholten controleren bij levering op de Rode Plein
 • Diesel in tanks nazien.
 • Bij 2 lege zwarte drums diesel bestellen.
 • Oliepeil tractors controleren en eventueel bestellen (5ltr jarican)
 • Waterleidingen water regelmatig controleren op lekkage. Eventuele lekkage herstellen
 • Hang- en sluitwerk van de kantinedeur regelmatig smeren.
 • Deuren met deurenvetspuitje (kan) en sloten met syleconenspray
 • Vuilbakken op terras ‘s-avonds legen
 • Regelmatig nazien en eventueel bijvullen van glansspoelmiddel in afwasmachine
 • Stoelen na gebruik terugzetten in de stoelencontainer. Ligstoelen na gebruik door leden terug op hun plaats. Leden daarop aanspreken !
 • Natte vuile was ‘s-avonds uithangen. ‘s-Morgens in tas doen en laten wassen
 • Vlaggen binnenhalen
 • Tractors binnenzetten, containers en kantine afsluiten
 • Sluitingstijden naleven
 • Rijtijden van en naar het Rode Plein in de gaten houden
 • Nooit 2 tractors naar het Rode Plein laten gaan.
 • Niet de koolzuurdruk wijzigen. Bij problemen Cor Wijker raadplegen
 • Sleutelpoort Rode Plein nooit afgegeven zonder naam en Baznr. te noteren !
 • ‘s-Avonds gele slang bij viscontainer binnen leggen
 • Clubdienst laten weten (door te bellen)dat ze dienst hebben op Donderdag en Vrijdag.
 • Overige niet nader genoemde doch bij de taak van walschipper behorende werkzaamheden

RECHTEN WALSCHIPPER

 • Vaarverbod opleggen indien een boot niet- of niet volledig is gekeurd
 • Vaarverbod opleggen indien lidmaatschapsbijdrage niet is voldaan
 • Rode vlag hijzen bij slecht weer (zie rode bal reddingsbrigade). Hierbij geldt tevens uitvaart verbod !
 • Weigeren van het schenken van alcoholische houdende drank bij vermoedelijk overmatig alcoholgebruik
 • Clubleden attenderen op het opruimen van gebruikte terras- en ligstoelen in de daarvoor bestemde stoelencontainer en plaats van ligbedden
 • Instructies opvolgen uitsluitend gedaan door de voorzitter van de kantinecommissie
 • Verzoeken cq mededelingen bij afwezigheid van de voorzitter van de kantinecommissie overleggen met tenminste 3 der overige bestuursleden
 • Bij eventuele calamiteiten cq niet te herstellen mankementen hiervoor het bestuur cq verantwoordelijk commissielid raadplegen