Visreglement

Er zijn twee regelgevingen op deze pagina te vinden:
– Visreglement KZBV Bergen tijdens de viswedstrijd
– Minimum maten Vissoorten en Punten

Visreglement KZBV Bergen tijdens de wedstrijd

1.   De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade e.d. tijdens de wedstrijd.
2.   De boten dienen gekeurd te zijn, en voorzien van een keuringssticker.
3.   De wedstrijd start om 10.00 uur; om 14.00 uur dient men op het strand terug te zijn.
4.   Er dienen minimaal 4 boten deel te nemen
5.   De boten worden voor aanvang gecontroleerd op aanwezigheid van vis.
6.   Vissen mogen niet onderling geruild worden, ook niet tussen de boten.
7.   Per boot maximaal 3 deelnemers, maximaal 2 hengels per deelnemer, maximaal 3 haken  
per onderlijn.
8.   Aas is vrij; elke deelnemer dient dit zelf mee te nemen.
9.   Voor elke ondermaatse vis worden 5 strafpunten in mindering op het totaal gebracht.
10. Het te vissen gebied wordt door de wedstrijdcommissie bepaald.
11. Alle vis dient door een ieder zelf aan de wal (na telling) schoon gemaakt te worden.
12. Deelnemers zullen van de wedstrijd uitgesloten worden bij overtreding van bovenstaande regels

Minimum Maten Vissoorten en Punten

Soort  Minimummaten Punten
 Aal

 Totaal meeneemverbod

 – 15

 Ansjovis

 12 cm

 15

 Bot

 20 cm

 4

 Blauwe Leng

 70 cm

 15

 Doornhaai

 Geen minimum

15

 Geep

 41 cm

5

 Griet

 Geen minimum

5

 Gul / Kabeljouw

35 cm

6

 Harder

 Geen minimum

6

 Haring

 20 cm

15

 Heek

 27 cm

15

 Horsmakreel

 15 cm

0

 Koolvis (wit)

 Geen minimum

15

 Koolvis (zwart)

 35 cm

15

 Leng

 63 cm

15

 Makreel

 30 cm

0

 Pollak

 30 cm

15

 Poon

 Geen minimum

15

 Rog

 Geen minimum

15

 Sardine

 11 cm

15

 Schelvis

Geen minimum

15

 Schar

 20 cm

3

 Schartong

20 cm

4

 Steenbolk

 Geen minimum

4

 Schol

 24 cm

3

 Tarbot

 Geen minimum

8

 Tong

24 cm

8

 Tongschar

 Geen minimum

4

 Wijting

27 cm

2

 Zalm

 Totaal meeneemverbod

– 15

 Zeebaars

36 cm

15

 Zeeforel

Totaal meeneemverbod

– 15

LET OP!
Elke paling die wordt gevangen bij het vissen met de hengel of peur in het kustwater of in zee moet direct levend worden teruggezet. Het in bezit hebben van paling en het voorhanden hebben van bovenstaande vissoorten die nog niet de minimummaat bereikt hebben, is een economisch delict!

De Atlantische steur, houting, zeeforel en Atlantische zalm worden met uitsterven bedreigd. Het is nog niet bij iedereen voldoende bekend dat deze vissoorten daarom wettelijk zijn beschermd en na vangst direct moeten worden teruggezet.

De hieronder afgebeelde vissen zijn nationaal en/of internationaal beschermde soorten. Dit betekent dat ze niet mogen worden bevist, in bezit gehouden, verhandeld in- of uitgevoerd. Een toevallig gevangen vis die tot een van de vier genoemde soorten behoort, dient direct in hetzelfde water te worden teruggezet en mag niet worden aangeland en verhandeld. Dit geldt zowel voor de sport- als voor de beroepsvisserij.
Toch blijken zowel sport- als beroepsvissers en ook medewerkers van visveilingen niet altijd op de hoogte te zijn van de beschermde status van deze vissen. Daarbij worden de vissoorten dikwijls ook niet herkend. Dit artikel dient dan ook om de beschermde status onder de aandacht te brengen en herkenning van deze vissoorten te vergemakkelijken.

Herstelprogramma’s
De beschermde vissoorten komen van nature voor in Nederland, maar zijn ook erg zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven. Door ze te beschermen en de vangst te verbieden, moet de terugkeer in onze wateren van deze tussen zoet en zout migrerende vissen meer kans van slagen krijgen. Deze helpende hand beterft met name lopende internationale herstelprogramma’s voor de Atlantische zalm, zeeforel en houting. Voor de steur bestaan er in ons land nog geen concrete herstelprogramma’s. De hoop bestaat dat exemplaren uit de enige nog bestaande West-Europese populaties in Frankrijk (Dordogne, Gironde en Garonne) op den duur weer onze rivieren weten te bereiken om een nieuwe populatie te stichten.

VANGSTMELDING:
Vangt u een van deze vissen, noteer dan de datum en plaats van de vangst en maak indien mogelijk een foto. Meet als dit snel en eenvoudig te doen is ook de lengte en het gewicht. Als de vis een merk draagt, noteer dan het nummer. Laat de vis levend en onbeschadigd vrij in hetzelfde water waar zij gevangen is. Ga naar http://www.living-north-sea.eu/ voor vangstmeldingen en meer informatie.

Dit werk wordt gesteund door het Wereld Natuur Fonds en de volgende partijen:
The Interreg IVB / North Sea Region Programme
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Living North Sea
de Noordzee
Productschap VIS
Sportvisserij Nederland

 

Minimummaten Zee-vis